011 46 00 797
info@axivahemtjanst.com
BYTE AV HEMTJÄNST

Så här går du tillväga för att byta hemtjänst.

Om du redan har hemtjänst i Norrköpings kommun men vill byta till oss på Axiva Hemtjänst kan du antingen genomföra ditt byte med hjälp av kommunens e-tjänst eller fylla i denna blankett.

Den ifyllda blanketten kan skickas per post till:
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
Myndighetsutövningen
601 81 Norrköping

Den ifyllda blanketten kan skickas per e-post till:
info.vom@norrkoping.se