EN HJÄLPANDE HAND

Hemtjänsten

Funktionsvariationer och att bli äldre innebär nya omständigheter och sätter nya krav på tillvaron. Rutiner som tidigare känts självklara kan vara svåra eller smärtsamma att utföra, och vanor sätts på spel. När vardagen förändras kan källor till stimulans och glädje minska över tid – om vi inte får hjälp att hålla dem vid liv. Att få bo kvar hemma i en trygg tillvaro så länge som möjligt är en självklar rättighet, och att få ett mänskligt bemötande förtjänar alla, oavsett hur våra förutsättningar i livet ser ut.