Ledningsgrupp Axiva Hemtjänst

Andreas Hjelm

Andreas har jobbat som VD på Axiva Hemtjänst sedan december 2021. Han jobbade innan dess 10 år som länschef inom en folkbildningsorganisation. Har även erfarenhet från olika gymnasieskolor där han jobbat som både lärare och rektor. Är utbildad lärare och systemvetare och har gått den statliga rektorsutbildningen.

Rebecka Ardeman Merten

Rebecka är kvalitetsansvarig på Axiva Hemtjänst och har därigenom som främsta uppgift att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Rebecka har en lång och gedigen erfarenhet från olika arbeten inom vården. Hon har jobbat som distriktssköterska samt som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och Controller på Upphandlings- och uppföljningsavdelningen på Örebro kommun. Rebecka är utbildad distriktssjuksköterska och har en masterexamen i omvårdnadskunskap

Tommy Thundahl

Tommy Thundahl har stor erfarenhet av att jobba med arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor. Han har haft en yrkeskarriär som Officer i Försvarsmakten, men även arbetat som personalchef i olika organisationer samt som Rektor i olika grund- och gymnasieskolor. Tommy är utbildad Officer, Personalvetare och Psykoterapeut.

Nahren Chanko Hjelm

Nahren är ekonomiansvarig på Axiva Hemtjänst men jobbar även som verksamhetschef i Norrköpings hemtjänstverksamhet. Nahren är utbildad inom redovisning, beskattning, ekonomistyrning samt marknadsföring. Hon har även läst Socialrätt vid Ersta Sköndal högskola.

Ägare Axiva Hemtjänst 559129-5307

Axiva Hemtjänst ägs av Andreas Hjelm och Nahren Chanko Hjelm. Företaget startade 2017 i Norrköping och är idag verksamma i Norrköping, Haninge, Borås, Huddinge samt i de södra stadsdelarna av Stockholm Stad. Axiva Hemtjänst har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva både Hemtjänst (SoL) och Personlig Assistans (LSS).