EN HJÄLPANDE HAND

Bli hemtjänstkund hos oss

Att bli hemtjänstkund hos oss är enkelt. Du vänder dig bara till handläggaren i din kommun, och väljer Axiva Hemtjänst som utförare för din omsorg. Trots att Axiva Hemtjänst är en privat vårdgivare kostar det dessutom inget extra.